Wat de annern menen

Hamburger Abendblatt

Börnsen un de Raathuusföhrung op Platt
29. September 2008
http://www.abendblatt.de/daten/2008/09/29/944565.html

Menschlich gesehen: Raathuus op Platt
29. September 2008
http://www.abendblatt.de/daten/2008/09/29/944678.html

26.01.2010
http://www.abendblatt.de/hamburg/article1356110/Die-Hamburg-Tour-gar-nicht-platt.html

Hamburg 1

Raathusföhrung op platt
29. September 2008
http://www.hamburg1video.de/video/iLyROoafY1TW.html

Hamburg News - 29. September 2008
29. September 2008
http://www.hamburg1video.de/video/iLyROoafY1FA.html

Plattnet

PLATTNET-Nachrichten - 08.10.2008
08. Oktober 2008
http://archiv.plattnet.de/data/2008-10-08–00-33-49/

TAZ

http://www.taz.de/1/nord/artikel/?dig=2010/04/21/a0031&cHash=36f127ab45//

Kieler Nachrichten

http://www.kn-online.de/microsites/magazinseiten/plattdeutsch/167932-He-verdeent-Geld-mit-platten-Kloeoeterkraam.html